Tietosuojaseloste

Lehikoisten sukuseura ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Lehikoisten sukuseura ry:n hallituksen nimeämä jäsenrekisterin pitäjä.

2. Rekisteröidyt

Sukuseuran jäsenrekisterissä käsitellään jäseniksi ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin ja sukututkimusrekisterin käyttötarkoitukset ovat rekisteröityjen henkilö- ja osoitetietojen ajan tasalla pitäminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterissä ja sukututkimuksessa tallennetaan yhdistyksen jäsenten yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen ja toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja seuraavasti:

- Rekisteröidyn etunimet ja sukunimi, sekä syntymäaika.

- Rekisteröidyn postiosoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero;

- Rekisteröidyn kuolintieto poistaa yksilöivän henkilötiedon, jäsenyyden ja osoitteen

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Sukuseuran digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat suojatut ja tallennetut siten, että niihin pääsy on vain kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseen tarvitsevalla ja henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat omaavalla henkilöllä.

7. Henkilötietojen luovutukset tai siirrot

Sukuseura ei luovuta jäsentensä henkilötietoja millekään taholle ilman asianomaisen erillistä kirjallista lupaa. Poikkeuksen tekee vain postin osoitepäivitys osoitteiden osalta.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai hänen oikeusturvansa tai soveltava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet sitä vaativat.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sukuseuralta hänelle tuleva viestintä tai erota kokonaan sukuseuran jäsenyydestä. Tällöin myös yksilöivä henkilötieto häviää. Lisäksi ennen uuden sukukirjan ilmestymistä asianomaisilla on oikeus saada ote heitä itseään ja perheenjäseniään koskevista tiedoista.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos rekisterissä oleva katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, hänen pitää ensiksi huomauttaa asiasta rekisterin pitäjää. Jos asia ei selviä, hänellä on oikeus valittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa tai oman työ- tai asuinpaikkansa valvontaviranomaiselle missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.