Sukuseuran vuosikokouksen esityslista

30.6.2013

Lehikoisten sukuseuran vuosikokous 13.07.2013
Juuka liikunta-kultuuritalo.

1 Kokouksen avaus

2 Kokous virkailijoiden valinta
-puheenjohtaja
-sihteeri
-pöytäkirjan tarkastajat/-ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat

4 Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esityslistan hyväksyminen

6 Toiminta ja tilikertomus 10.07.2010--31.12.2012
toiminnantarkastajien lausunto

7 Tili ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

8 Sukuseuran sääntöjen hyväksyminen

9 Päätetään sukuseuran jäsenmaksun suuruus.
vuosille 2014-2016

10 Talous ja toiminta suunitelma

11 Hallituksen jäsenten kulukorvaukset

12 Puhheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

13 Hallituksen jäsenten valinta

14 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastakien valinta

15 Lähete keskustelu sukuseuran tulevasta toiminnasta.

16 Kokouksen päättäminen