Sukuseuran hallituksen käsittelemät asiat kokouksessa 15.3.2012

25.3.2012

- Todettiin, että jäsenmaksun maksaneita  jäseniä vuoden 2011 lopussa oli 74.

- Päätettiin lähettää sähköpostitse jäsenkirje, johon tulee tilinumero jäsenmaksua varten Kirje julkaistaan myös suvun nettisivulla www.lehikoiset.fi

- Hyväksyttiin ja allekirjoitetaan tilinpäätös toimintakertomuksineen ajalta10.7.2010-31.12.2011. Tilikauden ylijäämä on 1280,72 euroa.

- Päätettiin järjestää Sukuretki  8.7.2012. Kokoontuminen Juuan  Kivikylässä klo 13.00.

Kysytään kivikeskuksen kahvila Sinikosta tarjoiluehdotuksia. Larinsaaren Kosulaan lähdetään Kivikylästä täysillä autoilla parkkitilan säästämiseksi. Opastettu tutustuminen Kosulassa on 5 euroa/henkilö.

Sukuretken yhteydessä tullaan järjestämään Lehikoisten suvun sukututkijoiden tapaaminen.

- Todettiin kuudelta suvun jäseneltä tulleen kuvallinen vaakunaehdotus. Heraldikko Jukka Suvisaari on lupautunut tekemään ehdotusten pohjalta heraldisen sukuvaakunan ja hoitamaan vaakunan rekisteröinnin 300 euron hinnasta. Päätettiin jättää asia pöydälle ja otetaan esille seuraavassa sukukokouksessa.  Esityksiä vaakunaksi voi tehdä edelleen.

Seuraava Lehikoisten Sukukokous päätettiin pitää Juuassa 13.7.2013. Kokouksesta tullaan tiedottamaan netti- ja fb-sivuilla.